06.02.2018 Tarihinde Fakültemizde TS EN ISO 9001:2008 YGG (Yönetimin Gözden Geçirilmesi) toplantısı yapıldı.

Toplantı, Üniversitemiz Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Ali SINAĞ, Su Yönetimi Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Gökçen ÇAPAR, dekanlık yönetimi ve idari personelin katılımıyla gerçekleştirildi.