MİSYON

Disiplinler arası alanda işbirliği ve ekip çalışmasını benimseyerek yaymaya çalışan; toplumun sağlığını ve yaşam kalitesini yükseltebilmek amacıyla bilim-teknolojiyi bilen, izleyen ve kullanabilen; özgün araştırmalar yapabilen; ulusal ve uluslararası alanda sağlıkta etik sorumluluk düzeyini gözeten; ulusal ve evrensel düzeyde insani değerlere saygılı, eleştirel düşünebilen; meslek alanındaki kalitesi ile yeterli bilgi ve beceriye sahip yetkin profesyoneller yetiştirmektir.


VİZYON

Ulusal ve uluslararası bilim alanında tanınan, izlenen, öğrenciler tarafından alanında ilk sırada tercih edilen, sağlık ile ilgili plan ve politikalar oluşturulmasında danışılan, saygın ve lider bir fakülte olmaktır.