Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Kalite Komisyonu

Adı Soyadı Bölümü
Prof. Dr. Neriman ARAL Çocuk Gelişimi Bölümü (Dekan)
Doç. Dr. Aslı UÇAR Beslenme ve Diyetetik Bölümü (Dekan Yrd.)
Dr. Esma ASİL Beslenme ve Diyetetik Bölümü
Doç. Dr. Müdriye YILDIZ BIÇAKÇI Çocuk Gelişimi Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Şenay TOPUZ Ebelik Bölümü
Prof. Dr. Gülsüm ANÇEL Hemşirelik Bölümü
Prof. Dr. Afsun Ezel ESATOĞLU Sağlık Yönetimi Bölümü
Doç. Dr. Elif GÖKÇEARSLAN ÇİFCİ Sosyal Hizmet Bölümü
Doç. Dr. Suna YILMAZ Odyoloji Bölümü
İbrahim DURAK Fakülte Sekreteri
Erdinç TOPTAŞ Bilgisayar İşletmeni