Dekan
Dekan Yardımcıları
Fakülte Kurulu
Fakülte Yönetim Kurulu
Bölüm Başkanları
Fakülte Sekreteri
Dekanlık Yönetici Sekreterliği
Dekan Yardımcıları ve Fakülte Sekreteri Sekreterliği
Sekreterlik Bürosu
Öğrenci İşleri
Personel İşleri
Mali İşler
Mutemetlik
Taşınır İşlemleri
İdari İşler
Bilgi İşlem
Belge Yönetimi ve Arşiv İşleri
Bölüm Sekreterlikleri
Koruma ve Güvenlik
Kütüphane
Laborantlar