Prof. Dr. Aydın KÖKSAL’ın katılımı ile
25 Nisan 2017 saat 11.00 da Fakültemiz Konferans Salonunda “Bilişim Devrimi ve Türkiye” adlı seminer
öğrencilerimizin katılımı ile gerçekleşmiştir.