Prof. Dr. Tülin BEDÜK
Hemşirelik Bölümü Öğretim Üyesi
Tel: (+90 312) 319 14 50 / 1150
E-posta: beduk@ankara.edu.tr