ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEDEFLERİ

2017-2018

1. Alınan ISO 9001 belgesinin gerekliliklerinin devamı,

2. Öğrenciler ile ilgili hedefler:

  • Bir önceki yıla göre % 10 oranında daha fazla öğrenciyi burslu okutmak,
  • Öğrenci toplulukları ve bölüm işbirliğini artırmak,
  • Öğrencilerin ulusal ve uluslararası programlara katılımlarının desteklenmesi ve sağlanması,
  • Öğrenci şikâyet sayısının yıllık maksimum 10’u geçmemesinin sağlanması,
  • Öğrenci memnuniyetini geçen seneye göre % 10 artırmak.

3. İdari personelin bir önceki yıla göre hizmet içi eğitim sayısını % 10 artırmak,

4. Akademik personelin tümünün yılda bir yurt içi ve bir yurt dışı akademik etkinliğe akademik bir çalışma ile katılımının desteklenmesi ve sağlanması.

5. Kütüphane hizmetleri ile ilgili hedefler:

  • Okuyucu öğrenci sayısını % 5 artırmak,
  • Okuyucu idari personel sayısını % 5 artırmak,

6. Fakülte faaliyetlerinin basılı araçlarda düzenli şekilde duyurulmasını sağlanması.

7. Çalışan personelin motivasyonunu artırmak,

  • Yönetime ulaşılabilirlik,
  • Dönemlik idari personel toplantılarının yapılması.

8. Fakülte dergisinin ulusal, uluslararası indekslerde taranmasını sağlamak.

2015-2017 Sağlık Bilimleri Fakültesi Hedefleri