Ankara Üniversitesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi

2019-2020 yılı Hedefleri

 

 1. Alınan ISO 9001 belgesinin gerekliliklerinin devamı
 2. Öğrenciler ile ilgili hedefler:
  • Fakülte öğretim üyelerinin sağladıkları burs miktarının %10 artırılması
  • Öğrenci topluluklarının bölümle işbirliği yaparak yılda en az bir etkinlik planlaması
  • Öğrencilerin dilek kutusu aracılığı ile ilettikleri şikâyetlerinin en az %50’sinin çözümlenmesi,
  • Öğrenci şikayetlerinin toplam öğrenci sayısının %10’undan az olması
  • Öğrenci memnuniyet anketlerinin öğrencilerin en az %20’si tarafından doldurulmasını sağlamak.
 3. İdari personel ile ilgili hedefler
  • İdari personele fakülte bazında en az iki hizmet içi eğitim verilmesi
  • Başarılı idari personelin ödüllendirilmesi
  • Birimler arası rotasyon ile farklı birimlerin işleyişlerinin öğrenilmesi
 4. Akademik personel ile ilgili hedefler
  • Akademik personelin akademik etkinliğe akademik bir çalışma ile katılımının desteklenmesi
  • Akademik personele fakülte bazında en az iki hizmet içi eğitim verilmesi
  • Başarılı akademik personelin ödüllendirilmesi
 5. Fakülte akademik ve idari personelinin motivasyonunu artırma ile ilgili hedefler
  • Yılda bir kez ortak bir etkinlik yapılması
  • Yılda en az iki kez idari personel toplantılarının yapılması
 6. Fakülte tanıtımı ile ilgili hedefler
  • Fakülte faaliyetlerinin düzenli şekilde duyurulmasını sağlanması.
  • Fakülte web sayfasının 3 ayda bir güncellenmesi
  • Bölüm web sayfalarının 3 ayda bir güncellenmesi
 7. Fakülte dergisinin ulusal, uluslararası indekslerde taranmasını sağlamak.

2018-2019 Sağlık Bilimleri Fakültesi Hedefleri

2017-2018 Sağlık Bilimleri Fakültesi Hedefleri

2015-2017 Sağlık Bilimleri Fakültesi Hedefleri