ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEDEFLERİ

2018-2019

 1. Alınan ISO 9001 belgesinin gerekliliklerinin devamı
 2. Öğrenciler ile ilgili hedefler:
  • Fakülte öğretim üyelerinin sağladıkları burs miktarının artırılması
  • Öğrenci topluluklarının burs komisyonuna destek sağlaması
  • Öğrenci topluluklarının bölümle işbirliği yaparak yılda en az bir etkinlik planlaması
  • Bölümlerin kontenjanları doğrultusunda, öğrencilerin ulusal ve uluslararası programlara kontenjan doğrultusunda katılımlarının desteklenmesi ve sağlanması,
  • Öğrencilerin dilek kutusu aracılığı ile ilettikleri şikâyetlerinin en az %50’sinin çözümlenmesi,
  • Öğrenci şikayetlerinin toplam öğrenci sayısının %10’undan az olması
  • Öğrenci memnuniyet anketlerinin yaygın kullanımını sağlamak.
 3. İdari personel ile ilgili hedefler
  • İdari personele fakülte bazında en az iki hizmet içi eğitim verilmesi
  • Başarılı idari personelin ödüllendirilmesi
  • Birimler arası rotasyon ile farklı birimlerin işleyişlerinin öğrenilmesi
 4. Akademik personel ile ilgili hedefler
  • Akademik personelin akademik etkinliğe akademik bir çalışma ile katılımının desteklenmesi ve sağlanması .
  • Akademik personele fakülte bazında en az iki hizmet içi eğitim verilmesi
  • Başarılı akademik personelin ödüllendirilmesi
 5. Fakülte akademik ve idari personelinin motivasyonunu artırma ile ilgili hedefler
  • Yılda bir kez ortak bir etkinlik yapılması .
  • Yönetime ulaşılabilirlik
  • Dönemlik idari personel toplantılarının yapılması
 6. Fakülte tanıtımı ile ilgili hedefler
  • Fakülte faaliyetlerinin basılı araçlarda ve online olarak düzenli şekilde duyurulmasını sağlanması.
  • Fakülte web sayfasının güncel olması
  • Bölüm web sayfalarının güncel olması
 7. Fakülte dergisinin ulusal, uluslararası indekslerde taranmasını sağlamak.

2017-2018 Sağlık Bilimleri Fakültesi Hedefleri

2015-2017 Sağlık Bilimleri Fakültesi Hedefleri