Sağlık Bilimleri Fakültesinin Değerli üyeleri;

Sağlıkla ilgili araştırmalar ve sağlanan hizmetler, yalnızca hastalıkların tedavi edilmesini değil, hastalıkların önlenmesi ve sağlığın sürdürülebilirliğinin önemine dikkat çekmektedir. Bu durum hem bilimsel çalışmalar hem de sunulan hizmet açısından sağlık bilimleri içinde yer alan meslek gruplarının çok disiplinli faaliyetlerini ön plana çıkarmaktadır. Bu ihtiyaç doğrultusunda Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 27.09.2006 tarihinde Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuş ve Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

Sağlık Bilimleri Fakültesinin temel amacı; ülke gereksinimleri doğrultusunda bilim ve teknolojiye dayalı çağdaş yaklaşım ve yöntemlerle eğitilmiş, alanında yetkin, evrensel ve kültürel değerlere saygılı, birinci basamak sağlık hizmetlerinde etkin ve başarılı meslek insanları yetiştirmektir. Sağlık Bilimleri Fakültesi, ülkemiz sağlık politikalarının oluşturulmasında ve geliştirilmesinde söz sahibi, öncü ve önder bir fakülte olma amacına ulaşmak için;

  • Beslenme ve Diyetetik,
  • Çocuk Gelişimi,
  • Ebelik,
  • Hemşirelik,
  • Odyoloji,
  • Ortez ve Protez,
  • Sağlık Yönetimi,
  • Sosyal Hizmet Bölümlerini bir araya getirmiştir.

Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi; kurulduğu günden bu yana misyonu ve vizyonu doğrultusunda yetkin profesyoneller ve bilim insanları yetiştirilmesini amaçlamaktadır. Sağlık Bilimleri Fakültesi yaşam boyu öğrenmeyi ön planda tutmakta, güncel öğrenci merkezli.eğitim-öğretim programları ile farklılık yaratmaktadır. Fakültemiz, mezunlarımıza Cumhuriyetin ilk üniversitesi olan Ankara Üniversitesinde olmanın ayrıcalığı ile her yerde aranan, bilgi-beceri ve yetkinlik açısından üst düzey profesyoneller olma özelliği kazandırmaktadır. Teorik eğitimin yanı sıra sağlık sektöründe uygulama yaparak yetiştirilen meslek adayları sağlık sorunlarına yaratıcı ve bilimsel çözümler getirebileceklerdir.  Saygın ve lider bir fakülte olarak, mesleki ve kişisel gelişimlerini sürekli desteklediğimiz güçlü akademik kadromuz, tüm idari personelimizle başarılarımıza yenilerini siz değerli öğrencilerimiz ile ekleyeceğimizi düşünüyorum.

Zorlu bir süreç sonucunda aramıza katılan ve bizlerle birlikte olan tüm öğrencilerimize hoş geldiniz diyor, Sayın Rektörümüze ve şahsında tüm üst yönetime, fakültemizin akademik ve idari personeline, öğrencilerimize ve mezunlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum.

Prof. Dr. Neriman ARAL
DEKAN