Çocuk Gelişimi Bölümü’ nün amacı; 0-18 yaşlar arasındaki normal gelişim gösteren, engeli olan, korunmaya muhtaç, çalışan, mülteci, suçlu çocuklar ile hastanede yatan çocukların zihinsel, dil, motor, sosyal, duygusal gelişimlerini  ve özbakım becerilerini değerlendirebilen,  tüm gelişim ve beceri alanlarını destekleme konusunda çocuğa, aileye, eğitimciye ve topluma hizmet sunan Çocuk Gelişimcisi yetiştirmektir.

Öğrenciler, 0-18 yaş grubundaki bebeklik, okul öncesi, okul ve ergenlik dönemlerindeki çocukların tüm gelişim alanlarında gelişim düzeylerini belirleme, gelişim düzeylerine uygun programlar hazırlama ve çevre düzenlemesi yapma, çocuğun farklı alanlardaki gelişimlerini takip etme ve yeni düzenlemeler yapma, ailelere, çocuk gelişimi ve eğitimi alanında hizmet veren kişilere, kurum ve kuruluşlara alanla ilgili danışmanlık verme ve işbirliği yapma, toplumu bu konularda bilinçlendirme ve çocuk – aile ile ilgili disiplinlerle koordinasyon kurarak çalışma formasyonu ile donatılmış olarak mezun olmaktadırlar.

Çocuk Gelişimi  Bölümü’nün çalışma alanları; 0-18 yaşlar arasındaki normal gelişim gösteren, engeli olan, korunmaya muhtaç, çalışan, mülteci ve suçlu çocuklar ile hastanede yatan çocukların tüm gelişim ve beceri alanlarının (zihinsel, dil, motor, sosyal ve duygusal, özbakım ) değerlendirilmesi, gelişimlerinin takip edilmesi, çocuğa ve aileye yönelik gelişimi destekleyici programların hazırlanması, ailelere çocuklarının gelişimi, sağlığı ve yetiştirilmesi konularında eğitim, rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesi, hastanelerin çocuk polikliniklerinde gelişim takibinin yapılması, gelişim değerlendirmesine bağlı olarak bireysel ve /veya küçük grup ve/veya büyük gruplara yönelik eğitim hedeflerinin belirlenmesi, 0-18 yaş grubunda normal gelişim gösteren ve engelli  çocuklarla ilgili hizmet içi eğitim çalışmalarının yapılması, oyuncak tasarımı ve çocuk kitapları konularında danışmanlık ve denetleme çalışmalarının yapılması, çeşitli yayın organlarında çocuklara yönelik programların hazırlanması, danışmanlık çalışmalarının yapılması, kitle iletişim araçları yolu ile yapılan çeşitli dizi film, film, müzik vs. yayınlarda 0-18 yaş grubuna zarar verecek nitelikteki yayınlarda bilirkişi görevinin yapılması, çocuk ve aile ile ilgili kurum ve kuruluşlara proje üretme, yürütme, danışmanlık ve yapılan projelerin gözden geçirilmesi çalışmalarının yapılmasıdır.