4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu uyarınca yapılacak başvurular ekte sunulan formlar doldurularak yapılabilir. Forma uygun olarak yapılmayan veya eksik doldurulan başvurular kabul edilmeyecektir.

Bilgi Edinme Başvuru Formları:

>Gerçek Kişiler İçin Form
>Tüzel Kişiler İçin Form


NOT: Başvurular ekte sunulan formlar doldurularak yapılabilir. Forma uygun olarak yapılmayan veya eksik doldurulan başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik posta ile yapılacak başvurular ise yukarıdaki formlar eksiksiz doldurularak ilgili birimin e-posta adresine yapılabilecektir.

E-posta ile başvuru:
E-posta: saglikbil.personel@ankara.edu.tr

Posta ile yapılacak başvurular için adres:

Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Şükrüye Mah. Plevne Cad. Aktaş Kavşağı No:5
PK: 06340 Altındağ / ANKARA

Faks ile başvuru:
Faks No:
 0 (312) 319 70 16

Talep edildiği taktirde Bilgi ve Belgeye Erişim Ücretinin Yatırılacağı Banka Hesabı

Ziraat Bankası Tandoğan Şubesi
Ankara Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
70 38492-5002

Online Başvuru:

Gerçek Kişiler         Tüzel Kişiler