ANKARA ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA POLİTİKASI

VİZYON
Nitelikli araştırmalar yapan, bilgi ve yeteneklerini insanlık ve ülke yararına kullanan ve evrensel düzeyde fark yaratarak geleceğe yön veren yenilikçi üniversite olmaktır.

MİSYON
Ankara Üniversitesi, Cumhuriyetin ilk üniversitesi olma sorumluluğu ile;

  • eleştirel düşünebilen ve sorun çözebilen, kişisel ve mesleki alanda kendini sürekli yenileyen, doğaya duyarlı, farklılıklara saygı gösteren, yaratıcı bireyler yetiştirmeyi,
  • bilime ve sanata evrensel düzeyde katkı sağlayan, etik değerleri gözeten, disiplinlerarası araştırmalar yapmayı,
  • sosyal sorumluluk bilinci ile ülke sorunlarına duyarlı, kamu yararını gözeten yaşadığı kentin kalkınmasına ve gelişmesine katkıda bulunan hizmetler sunmayı görev edinmiştir.

AMAÇ
Ankara Üniversitesi’nde yürütülen ve gelecekte yürütülmesi planlanan araştırma faaliyetleri ile kalkınma ve gelişmeye destek olmayı, bilimsel veri oluşturma ve yaymayı, öncelikli olarak yerli ve milli teknoloji geliştirmeyi, ulusal ve uluslararası boyutta bilgi üretmeyi ve paylaşmayı, üniversite ile işbirliği kurmayı amaçlar.

HEDEF
Araştırma Üniversitesi statüsündeki on üniversiteden biri olan Ankara Üniversitesi,

  • Ülkemizin öncelikli alanlarında araştırmacı yetişitiren ve nitelikli araştırmalar yapan üniversitelerden biri olmayı,
  • Temel bilimlerin araştırma gücünü kullanarak Teknoloji Hazırlık Seviyesi 1-3 arasındaki araştırma çalışmalarını bilim dünyasına katkı ve sanayi çalışmalarına girdi olarak üstlenmeyi,
  • Ulusal ve Uluslararası sıralamalarda daha üst sıralarda yer almayı,
  • Uluslararası proje sayısının artırılmasını,
  • Araştırma alt yapısının tüm araştırmacılar tarafından etkin kullanılmasını

hedefler.