SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BAP PROJELERİ : 7

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ TÜBİTAK PROJELERİ: 1

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ULUSLARARASI PROJELER: 3

UBED DESTEKLERİ: 15