http://dergipark.gov.tr/ausbid

Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 10.04.2018 tarihi itibariyle Dergipark sistemine taşınmış olup, yeni makale kabulleri Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir.

Makale göndermek için lütfen aşağıdaki linke tıklayınız:

Son Sayı ve Arşiv Bilgisi

Indexed by DRJI, Index Copernicus, Cite Factor, SOBIAD and Google Scholar