Akademik personel ile ilgili formlara aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.


Yıllık İzin Formu:

Akademik Personel Yıllık İzin Formu


Pasaport ve Vize işlemleri:

Hususi Damgalı Pasaport Talep Formu
Hizmet Damgalı Pasaport Talep Formu
Vize Talep Formu
Seyahat Sonuç Raporu Formu


Bilgi ve Bildirim Formları:

Kurum Kimlik Bilgi Formu
Personel Bilgi Formu
Sağlık Yardımı Talep ve Taahhüt Formu
Mal Bildirim Formu


Akademik Kadrolara Atanma:

Doçentlik Sözlü Sınav Tutanağı
Yardımcı Docentlik Kadrosuna Atanma Asgari Koşulların Sağlandığına İlişkin Bildirim Formu
Yeniden Yardımcı Docentlik Kadrosuna Atanma Asgari Koşulların Sağlandığına İlişkin Bildirim Formu
Doçentlik Kadrosuna Atanma Asgari Koşulların Sağlandığına İlişkin Bildirim Formu
Profesörlük Kadrosuna Yükseltilme ve Atanma Asgari Koşulların Sağlandığına İlişkin Bildirim Formu
Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanlarının Çalışma Süresinin Uzatılmasına İlişkin Form
Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atanma Yükseltilme Başvurusu Yapan Adaylara İlişkin Jüri Değerlendirme Raporu


Yıllık Etkinlik Raporları:

Öğretim Üyesi / Görevlisi Yıllık Etkinlik Raporu
Uzman Yıllık Etkinlik Raporu
Araştırma Görevlisi Akademik Etkinlik Raporu


Bilimsel Etkinlikleri ve Yayınları Özendirme Desteği:

Bilimsel Etkinlikleri ve Yayınları Özendirme Desteği Değerlendirme Komisyonu
Bilimsel Etkinlikleri ve Yayınları Özendirme Desteği Yürütme İlkeleri
Bilimsel Etkinlikleri ve Yayınları Özendirme Desteği Yönetim Kurulu Karar Örneği
Bilimsel Etkinlikleri ve Yayınları Özendirme Desteği Başvuru Formu


Ek Ders Formları

OCAK 2017 ŞUBAT 2017 MART 2017 NİSAN 2017
MAYIS 2017 HAZİRAN 2017 TEMMUZ 2017 AĞUSTOS 2017
EYLÜL 2017 EKİM 2017 KASIM 2017 ARALIK 2017
SINAV FORMU 1 SINAV FORMU 2