Senatosunun 02/08/2017 tarih ve 468/4009 sayılı kararı ile kabul edilen “Onur, Yüksek Onur ve Derece Öğrencileri İçin Belirlenen İlkeler/Koşullar”ı 11/03/2019 tarih ve 521/4573 sayılı Senato Kararı ile “Ankara Üniversitesi Üstün Başarı, Çok Üstün Başarı ve Derece Öğrencileri İçin İlkeler/Koşullar” olarak değiştirilmiştir.

2018-2019 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı için aşağıda belirtilen koşulları sağlayan öğrencilerden “Üstün Başarı, Çok Üstün Başarı” belgesi almak isteyen öğrenciler 01/11/2019 Cuma günü mesai saati bitimine kadar Fakülte Öğrenci İşleri Birimine gelerek başvuru yapmaları gerekmektedir. 01/11/2019 tarihinden sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
Koşullar:
1)Bir yarıyıl için programın gerektirdiği 30 AKTS kredisi olan tüm ders yükünü alarak final sınavı sonucunda bu derslerini başarıyla tamamlamak.
2)Disiplin cezası almamış olmak.
3)YABNO (Yarıyıl Akademik Başarı Not Ortalaması) 4,00 üzerinden 3,00-3,69 olan öğrenci “Yarıyıl Üstün Başarı Öğrencisi”; 3,70-4,00 olan öğrenciler ise “Çok Üstün Başarı Öğrencisi” olurlar.
4)Herhangi bir yarıyılda F1, F2, F3, F4 veya BŞZ harf notu olan veya önceki yarıyıllardan başarısız dersi olan öğrenci belirtilen not ortalamasını sağlasa bile o yarıyılda “Üstün Başarı Öğrencisi” veya “Çok Üstün Başarı Öğrencisi” olamaz.
5)İlgili koşulların yanı sıra kayıtlı olduğu programın tüm derslerinin en az %75’ini (örneğin mezuniyet için 240 AKTS gerektiren programlar için 180 AKTS kredilik dersi) Ankara Üniversitesi’nde almış olmak gerekir.

Senato Kararı – Üstün-Çok Üstün Başarı Öğr. İlkeler Koşullar