Fakültemiz Beslenme ve Diyetetik, Çocuk Gelişimi, Ebelik, Hemşirelik, Ortez-Protez, Sağlık Yönetimi ve Sosyal Hizmet Bölümleri için 2018-2019 eğitim-öğretim yılı yaz döneminde ders açılmayacaktır.

 Farklı üniversiteden yaz döneminde ders almak isteyen Fakültemiz öğrencileri aşağıda yer alan formu doldurarak Fakülte Öğrenci İşleri Birimi’ne teslim etmeleri gerekmektedir.

BÖLÜM YAZ DÖNEMİNDE DERS ALABİLECEKLERİ DİĞER ÜNİVERSİTELER
Beslenme ve Diyetetik Hacettepe Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Başkent Üniversitesi
Çocuk Gelişimi Bölümü Hacettepe Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Kırıkkale Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, Karabük Üniversitesi, Ahi Evran Üniversitesi
Ebelik Bölümü Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Cumhuriyet Üniversitesi, Konya Selçuk Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Ege Üniversitesi
Hemşirelik Bölümü Hacettepe Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Kırıkkale Üniversitesi
Ortez-Protez Bölümü Gazi Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Kırıkkale Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Sağlık Yönetimi Bölümü İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi
Sosyal Hizmet Bölümü Hacettepe Üniversitesi

 Yaz Okulu Farklı Üniversite Ders Kayıt Formu (Fakülte Öğrenci İşleri Biriminden alabilirsiniz.)