Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından 2013 yılından bu yana yürütülen “Uluslararası Öğrenci Akademisi” ile Türkiye Burslusu öğrenciler başta olmak üzere ülkemizde yükseköğrenim gören uluslararası öğrencilere kültürel ve sosyal rehberlik sağlanması, içeriği ve amacı önceden belirlenmiş faaliyetlerle öğrencilerin akademik, kültürel ve sosyal yönlerinin geliştirilmesi, öğrencilerin Türkiye ve eğitim gördükleri şehirlere yönelik farkındalığının arttırılması ve eğitimlerinin çeşitlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Bu minvalde, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca Türkiye Burslusu öğrencilerin yanı sıra ülkemizde öğrenim gören tüm uluslararası öğrencilere Uluslararası Öğrenci Akademisi’ni anlatmak ve öğrencilerin faaliyetlere katılımlarını sağlamak amacıyla üniversitelerde tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir.

Bu çerçevede, Fakültemizde okuyan uluslararası öğrencilerden “Uluslararası Öğrenci Akademisi”ne başvurmak isteyen öğrenciler ytb.gov.tr adresinden 30/11/2018 tarihine kadar başvurularını yapabilirler.