Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyeliği hedefi çerçevesinde, AB alanında uzmanlaşmış nitelikli insan kaynağının güçlendirilmesi ve AB müktesebatının etkin bir şekilde uygulanabilmesi için ihtiyaç duyulan idari kapasitenin geliştirilmesi amacıyla Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından yürütülen ve AB tarafından finanse edilen Jean Monnet Burs Programının 2019-2020 akademik yılına ilişkin başvuru duyurusu 04 Ekim 2018 tarihinde yayınlanmıştır. Başvurular 04 Aralık 2018 tarihinde sona erecektir.

2019-2020 akademik yılında 180 kişiye verilmesi planlanan Jean Monnet bursu kapsamında kamu sektörüne %50 oranında kontenjan ayrılmıştır. Bursun kapsamı, başvuru koşulları ve sınav sürecine ilişkin gerekli tüm bilgi ve belgeler Avrupa Birliği Başkanlığı (www.ab.gov.tr) ve Jean Monnet Burs Programının (www.jeanmonnet.org.tr) internet sitelerinde yer almaktadır.

İlgili öğrencilerimize duyurulur.

Ayrıntılı bilgi için: www.jeanmonnet.org.tr