Her eğitim-öğretim yılı başında Ankara Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinden Temel Yabancı Dil Dersi Muafiyet Sınavı yapılır. Fakültemiz Bölümlerinde okuyacak yeni kayıtlı öğrenciler “Temel Yabancı Dil” derslerinden muaf olmak isterlerse bu sınava girebilirler.

Sınav 14 EYLÜL 2018 SAAT 10:00’da Fakültemiz’de aşağıda belirtilen dershanelerde yapılacaktır.

2 Nolu Dershane (Beslenme ve Diyetetik Bölümü)

3 Nolu Dershane (Çocuk Gelişimi Bölümü)

Prof. Dr. İlksen Turhanoğlu Dershanesi (Ebelik Bölümü – Sosyal Hizmet Bölümü)

Prof. Dr. Rezzan Şahinkaya Dershanesi (Hemşirelik Bölümü)

Prof. Dr. Seniha Hasipek Dershanesi (Ortez-Protez Bölümü)

Prof. Dr. Sezai Yaman Dershanesi (Sağlık Yönetimi Bölümü)

Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilir. Bu sınavdan en az 60 (altmış) puan alan öğrenciler Temel Yabancı Dil (YDİ, YDA ve YDF kodlu) derslerinden muaf olurlar, aldıkları puan muaf olunan derslerin notu yerine geçer ve mezuniyet not ortalamasında hesaba katılır. Aynı sınavdan 60 (altmış) puanın altında puan alarak “Temel Yabancı Dil” derslerinden muaf olamayan öğrenciler, uzaktan eğitim yöntemi ile yürütülecek olan Temel Yabancı Dil derslerini almakla yükümlüdür.