667 sayılı KHK kapsamında Fakültemiz Bölümlerinde okuyup “Bütünleme” ve “Mezuniyete Üç Ders” Sınavları sonucunda mezun konumuna gelen aşağıdaki tabloda isimleri belirtilen öğrencilerimizin ilişik kesme işlemlerini yapmak üzere; Tüm Dönemlere ait Ücret Dekontlarını ve Fakültemiz Kütüphanesi’nden üzerlerinde kitap olmadığına dair alacakları belgeyi, Üniversitemiz Tandoğan Kampüsü’nde bulunan Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Binası 3. Kat Eğitim-Öğretim Bürosunda görevli Gönül TİRYAKİOĞLU’na (veya Tolga TORUN’a) en kısa sürede götürmeleri gerekmektedir.