7143 sayılı Kanun’un 15. maddesi ile 2547 sayılı Kanun’a eklenen Geçici 78. Madde 18 Mayıs 2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

1-) 18.05.2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7143 sayılı Kanun ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na eklenen GEÇİCİ 78. MADDE kapsamından yararlanmak isteyen adayların, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içinde (18 Eylül 2018 mesai bitimine kadar)  şahsen veya noterden vekalet vereceği kişi aracılığı ile Fakültemiz Öğrenci İşleri Birimi’ne başvuru yapmaları gerekmektedir.

-Başvuru formu için TIKLAYINIZ.

Başvuru Bitiş Tarihi 18 Eylül 2018
Başvuru Yeri Fakülte Öğrenci İşleri
Başvuru Adresi Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Aktaş Mahallesi Plevne Caddesi. No:5 PK: 06080 Altındağ/ANKARA

2-) Bu Kanun maddesinin yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanların, terhislerini takip eden 2 (iki) ay içinde ilişiğinin kesildiği birime başvurmaları halinde bu maddede belirtilen haklardan yararlandırılacaklardır.

3-) Terör suçundan hüküm giyenler ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler başvuru yapamazlar. 

4-) 18 Eylül 2018 tarihi mesai bitimine kadar Fakültemiz Öğrenci İşleri Birimi’ne başvuranların ve Fakülte Yönetim Kurulu Kararı ile öğrenime başlamaları uygun görülenler için kesin kayıt tarihleri 04-05 Ekim 2018 arasındadır.

Kesin Kayıt Tarihleri 04-05 Ekim 2018
Kesin Kayıt Yeri Ankara Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Kesin Kayıt Adresi Tandoğan Yerleşkesi, Ord. Prof. Dr. Şevket Aziz Kansu Binası 3. Kat Beşevler /ANKARA

 Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler:

1-Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,
2-Son altı ay içinde çekilmiş 6 adet biometrik fotoğraf,
3-Lise diploması aslı ve fotokopisi (aslı görüldükten sonra fotokopi ile kayıt alınacaktır),
Diplomasını kaybedenler için mezun oldukları kurumdan alacakları “Diplomasını Kaybedenlere Mahsus Öğrenim Belgesi”nin aslı ve fotokopisi
Dikey Geçiş Sınavı sonucu kayıt yaptıracaklar için lise diploması aslı ve fotokopisi, meslek yüksekokulu diploması aslı ile öğrenim durum belgesi(transkript)’nin aslı.
4-Askerlik durum belgesi,
5-Adli sicil belgesi (sabıka kaydı),
6-Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’ndan verilen bilgiye göre öğrenim ücreti yatıracakların öğrenim ücretini yatırdıklarına dair banka dekontu.

-7143 Sayılı Kanunun Uygulama İlkeleri için TIKLAYINIZ.

-Üniversitemiz Uygulama Esasları Üniversite Senatosu tarafından belirlendikten sonra bu sayfada yayımlanacaktır.