667 sayılı KHK kapsamında Fakültemiz Bölümlerinde okuyup mezun konumuna gelen aşağıdaki tabloda isimleri belirtilen öğrencilerimizin ilişik kesme işlemlerini yapmak üzere; Tüm Dönemlere ait Ücret Dekontlarını ve Fakültemiz Kütüphanesi’nden üzerlerinde kitap olmadığına dair alacakları belgeyi, Üniversitemiz Tandoğan Kampüsü’nde bulunan Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Binası 3. Kat Eğitim-Öğretim Bürosunda görevli Gönül TİRYAKİOĞLU’na en kısa sürede götürmeleri gerekmektedir.