ARASINAV İÇİN MAZERET SINAVINA

BAŞVURACAK ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

Ankara Üniversitesi’nin 29/01/2013 tarih ve 355/3024 sayılı Senato Kararı ile mazeret sınavı için kabul edilen mazeretler aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

1)Sağlık Raporları

– Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Polikliniklerinden yabancı uyruklu öğrenciler için verilen onaylı raporlar kabul edilir.

– Öğrencilerin bağlı bulundukları Sosyal Güvenlik Kurumları vasıtası ile gittikleri Üniversite ve Sağlık Bakanlığı Hastaneleri ile kamu tüzel kişiliğe sahip Vakıf Üniversiteleri Hastanelerinden (Örneğin Başkent Üniversitesi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ), Ufuk Üniversitesi, Turgut Özal Üniversitesi vb.) alınan onaylı raporlar kabul edilir. (Bunların dışında alınan sağlık raporları (Aile Sağlığı Merkezinden, Sağlık Ocağından alınan raporlar) kabul edilmez.)

– Psikiyatrik hastalıklar için özel sağlık kuruluşlarından alınan onaylı raporlar kabul edilir.

2)Yakın Akrabaların Ağır Hastalığı veya Vefatı

-Eş, anne, baba, çocuk ve kardeşin ağır hastalığı ve vefatı nedeniyle öğrencinin arasınavına giremediğini belgelemesi gerekmektedir. (Örneğin; Ölüm raporu, ağır hastalığa dair hastaneden alınan sağlık raporu)

3)Arasınavları aynı gün ve aynı saatte olan öğrenciler

-Arasınavları aynı gün ve aynı saatte olan öğrencilere, giremedikleri sınavlar için mazeret sınavı hakkı tanınır. Bu durumdaki öğrencilerin Fakülte Öğrenci İşlerine dilekçe ile başvurmaları zorunludur.

ÖNEMLİ NOT-1: Öğrenciler raporlu oldukları süreye ilişkin mazeret sınavına girme hakları için rapor bitiş tarihinden itibaren en geç 5 (Beş) iş günü içinde Fakülte Öğrenci İşleri’ne dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir. Bu süre içinde başvuru yapmayanlar bu haklarını kullanmaktan vazgeçmiş sayılırlar.

ÖNEMLİ NOT-2: Öğrenciler mazeretli oldukları süre içinde yapılan sınavlara giren öğrencilerin sınavları geçersiz sayılır.